• danish-flagDansk
 • engelske-flagEnglish

Hvad er et City Game?

Et udendørs spil, som kan spilles af alle fra 7 år og op. Spillet foregår i Skagen by og nærområdet ved Escape Skagen.

Ved hjælp af GPS-geocaching og augmented reality bliver I guidet rundt på jeres mission. I får udleveret en kuffert med hjælpemidler, samt en iPad, som vil guide jer rundt i byen på en rute, hvor I skal løse spændende gåder og opgaver undervejs.

Sådan forløber spillet:

 • I mødes ved Escape Skagen med vores gamemaster, hvor I får en grundig introduktion til spillet og gennemgang af “jeres” kuffert og iPad, så I bliver klar til at løse missionen på egen hånd
 • Ruterne starter ved Escape Skagen
 • I har nu 2 timer til at løse jeres mission sammen med jeres hold. I Mindfall har I agent Laura Hunt, og i Den Magiske Portal har I Gnomen, som vil hjælpe jer undervejs i spillet, hvis det bliver nødvendigt. De vil give jer hints, og hvis I går helt i stå, kan de løse gåden for jer, så I kan fortsætte missionen. Dog vil det koste jer i jeres samlede score
 • I kufferten har I en masse hjælpemidler, som I skal bruge undervejs for at løse missionen
 • Turen ender i nærheden af Escape Skagen
 • Kuffert og iPad afleveres til gamemaster og evt. spørgsmål besvares

I skal afsætte 2,5 time til spillet

FAQ

Hvor gammel skal man være?

Som hovedregel siger vi, at man skal være 15 år, men er der børn ifølge med voksne, så kan børn ned til 7 år være med.

Er det handicapvenligt?

Nej, desværre. Bunkerens indretning gør det umuligt at gøre den handicapvenlig.

Hvor mange kan man være til et spil?

Vi anbefaler 2-4 personer per spil.

Hvor svært at spillet?

I spillet er der opgaver og gåder af forskellige sværhedsgrader. Får man problemer undervejs, er det muligt at få ledetråde til, hvordan opgaverne skal løses eller at kunne springe over en gåde.

Hvilke sprog kan der spilles på?

Dansk og engelsk

City Game og alkohol?

Ingen alkohol. Man skal være ædru for at være med i spillet, og vi forbeholder os retten til at afvise berusede deltagere.

What is a City Game?

An outdoor game, playable by everyone from ages 7+. The game takes place in the city of Skagen and the area surrounding Escape Skagen.

Using GPS-geocaching and augmented reality, you will be guided around on your mission. You will receive a suitcase with things to help you, and an iPad to guide you around the city on a route, where you’ll solve exciting riddles and task on the way.

The progression of the game:

 • You will meet with our gamemaster at Escape Skagen, where you will be given a thorough introduction to the game and a walkthrough of “your” suitcase and iPad, so you’ll be ready to solve the mission on your own
 • The routes start at Escape Skagen
 • You now have 2 hours to solve your mission with your team. In Mindfall, you’ll have agent Laura Hunt, and in The Magic Portal, the goblin, to guide you during the game, if necessary. They will give you hints, and should you hit a wall completely, they can solve the riddle for you and let you continue your mission. However, this will cost you in your final score
 • The suitcase contains things needed to solve the mission
 • The route ends near Escape Skagen
 • The suitcase and iPad is delivered to the gamemaster, and any questions will be addressed

Please dedicate 2.5 hours for the game

How old should you be?

As a rule of thumb, you should be 15 years old, but if children are accompanied by adults, the limit can be lowered as far as 7 years.

Is it handicap friendly?

No, unfortunately not. The layout of the bunker makes it impossible to make it handicap accessible.

How many people for a game?

We recommend 2-4 persons per game.

How hard are the games?

The game has tasks and riddles of varying difficulties. If you have problems on the way, it is possible to get clues on solving the task, or to skip a riddle.

What language can the game be played in?

Danish and English

City Game and alcohol?

No alcohol. You should be sober to attend the game, and we reserve the right to refuse intoxicated participants.