• danish-flagDansk
  • engelske-flagEnglish

KOMMANDOBUNKER

1950.

Den Kolde Krig er begyndt.

Atomubåde sejler lydløst og dødsensfarligt rundt på det store hav og i snævre stræder, imens diplomater og spioner smeder rænker for at få magt og indflydelse i verdens regeringer. I utallige siloer venter de dødbringende interkontinentale missiler kun på den endelige ordre. Hele verden holder åndeløst vejret i frygt for atomkrig og en evig atomvinter.

I både øst og vest sidder soldater klar i bunkere dybt under jorden. De venter på ordren om at trykke på den røde knap, der affyrer de altødelæggende atomvåben. Men når de det i tide, inden fjendens missiler rammer?

Det er jeres første dag som soldater på jobbet i NATO-bunkeren i Skagen, da det forfærdelige opkald kommer: Fjenden har affyret missilerne, og nu skal NATO’s missiler sendes ud for at stoppe dem, så Danmark og resten af Europa ikke ender som en radioaktiv ødemark!

Kan I holde hovedet koldt og arbejde sammen, når hele verden afhænger af det og selv den mindste fejl kan udløse 3. verdenskrig?

Afkod beskeder, åbn kontrolrummet og indtast affyrringskoderne, inden Den Kolde Krig går hen og bliver alt for varm!

  • Anbefalet alder: 14+ (12 år ifølge med voksne)
  • Antal spillere: 3-6 personer (vi anbefaler 4-5 personer)
  • Spilletid: ca. 60 min (+intro 15 min)

THE COMMAND BUNKER

1950.

The Cold War has begun.

Nuclear submarines sail silently and deadly in the high seas and narrow straits, while diplomats and spies conspire for power in governments of the world. In countless silos, the destructive intercontinental ballistic missiles only lack the final command. All the world holds its breath, fearing nuclear war and eternal winter.

 

In East and West, soldiers sit and wait in bunkers deep underground. They await the order to press the red button, firing the all-destroying nuclear weapons. But will they make it that far, before the enemy missiles hit?

 

It is your first day as soldiers in the NATO-bunker in Skagen, when the dreaded phone call comes: The enemy has fired their missiles, and now NATO’s missiles must be fired to intercept them and prevent Denmark and the rest of Europe from becoming a nuclear wasteland!

 

Can you keep calm and work together, when the entire world depends on it and even the smallest mistake might trigger World War 3?

 

Decode messages, open the control room and input the launch codes, before the Cold War turns a little too hot!

  • Recommended age: 14+ (12+ in company with an adult)
  • Amount of players: 3-6 persons (we recommend 4-5 persons)
  • Length of game: approx. 60 minutes (+intro 15 min.)