• danish-flagDansk
 • engelske-flagEngelsk

Den Magiske Portal

Gennem tiderne er det blevet fortalt historier om gnomer, trolde og mystiske kræfter. Engang var deres verden forbundet med vores gennem skjulte portaler, men da mørke kræfter skabte kaos og ødelæggelse i vores verden, besluttede menneskene at isolere de mørke kræfter og lukke portalerne.

Hver af disse portaler bevogtes af gnomer, men gnomen, som bevogter portalen i Skagen, er blevet ramt af sovesyge, så derfor er der blevet åbnet op for de mørke kræfter.

Først var det småkravl, der gemte vores ting, så var det mørkere kræfter, som nu er så kraftige, at de ødelægger alt på deres vej. I er vores sidste håb. Hvis ikke det lykkes jer at finde og lukke portalen i tide, er vi fortabte. Ifølge en gammel legende kan portalen lukkes med 3 krystaller, som er beskyttet af gåder og hemmelige spor.

Jeres mission er at finde krystallerne og lukke portalen.

Verden har brug for jeres hjælp…

 • Ruten er ca. 1,5 km
 • Anbefalet alder: 14+ (7 år ifølge med voksne)
 • Antal spillere: 2-5 personer (vi anbefaler 2-4 personer)
 • Spilletid: ca. 120 min (+intro 15 min)
 • Mulighed for at spille 2 hold mod hinanden (4-10 personer)

The Magic Portal

Through the ages, there have been stories told of gnomes, trolls, and mystical forces. Once, their world was connected with ours through hidden portals, but when dark forces wreaked havoc and destruction in our world, the humans decided to isolate the dark forces by closing the portals.

Each of these portals are guarded by goblins, but the goblin guarding the portal in Skagen has been afflicted with sleeping sickness, and so the portal has been opened for the dark forces.

At first it was only small creatures, hiding our things, but then came darker forces that are so powerful now, they destroy everything in their path. You are our last hope. If you do not manage to find and close the portal in time, we are doomed. According to an ancient legend, the portal can be closed with 3 crystals, protected by riddles and secret clues.

Your mission is to find the crystals and close the portal.

The world needs your help…

 • The route is approx. 1.5 kilometers
 • Recommended age: 14+ (7+ in company with an adult)
 • Amount of players: 2-5 persons (we recommend 2-4 persons)
 • Length of game: approx. 120 minutes (+intro 15 min.)
 • Possibility for 2 teams competing against each other (4-10 persons)