• danish-flagDansk
 • engelske-flagEnglish

OPERATION MINDFALL

I 1950 blev et hemmeligt forskningsprogram lanceret af det amerikanske militær, kaldet MK Ultra, hvis hensigt var at opnå fuldstændig kontrol over den menneskelige hjerne med en virus, som skulle tilsættes vores drikkevand. Officielt blev projektet lukket ned i 70’erne, men uofficielt fortsatte det under dække af et firma kaldet Spider Technology.

WISE, en uafhængig efterretningsorganisation, som arbejder med at beskytte verden, har modtaget dokumenter fra Dr. Hans Bergmand, en tidligere forsker i Spider Tech. Ifølge hans notater er det lykkes Spider Tech at udvikle en virus, som de har tilsat vores drikkevand. Virussen hægter sig på den menneskelige hjerne og påvirker vores tanker og holdninger.

Virusset kan aktiveres fra et særlig lydsignal udsendt fra mobiltelefoner.

Lige nu er virusset i dvale, men om 150 minutter vil Spider Tech aktivere det fra deres HQ-servere som er placeret et sted i Skagen.

Under kodenavnet Operation Mindfall skal dit team finde og sprede en anti-virus i vandforsyningen og ødelægge Spider Tech’s hovedservere.

Verdens skæbne hviler i jeres hænder!

 • Ruten er ca. 3 km.
 • Til dette spil skal I have adgang til en smartphone
 • Anbefalet alder: 16+ (13 år ifølge med voksne)
 • Antal spillere: 2-5 personer (vi anbefaler 2-4 personer)
 • Spilletid: ca. 2½ time (+intro 15 min)
 • Mulighed for at spille 2 hold mod hinanden (4-10 personer)

OPERATION MINDFALL

In 1950, a secret research program was launched by the US military, called MK Ultra, with the intention of gaining complete control over the human mind, using a virus added to the drinking water.

Officially, the project was shut down in the 70’s, but unofficially, the program continued under the cover of a company called Spider Technology.

 

WISE, an independent intelligence organization, works to protect the world,

And has received documents from Dr. Hans Bergmand, a former scientist with Spider Tech. According to his notes, Spicer Tech has succeeded in developing a virus and has added it to the drinking water. The virus latches on to the human brain and affects our minds and opinions.

The virus can be activated through a special audio signal emitted from cellphones.

The virus is currently in hibernation, but in 150 minutes, Spider Tech will activate it from the servers at their HQ, placed somewhere in Skagen.

 

Under the codename Operation Mindfall, your team is tasked with finding and spreading an anti-virus in the water supply and destroying Spider Tech’s main servers.

The destiny of the world is in your hands!

 • Recommended age: 16+ (13+ in company with an adult)
 • Amount of players: 2-5 persons (we recommend 2-4 persons)
 • Length of game: approx. 2½ hour (+ 15 minutes intro)
 • Possibility for 2 teams competing against each other (4-10 persons)