Bunkerens historie

De første tyske soldater kom til Skagen den 9. april 1940 om eftermiddagen for at forberede den egentlige invasionsstyrke, der dukkede op ved 10-tiden om aftenen. I løbet af besættelsesårene blev der opført en lang række mandskabsbunkere og befæstningsanlæg, især på Grenen. Der er i Skagen registreret i alt 343 betonanlæg af forskellig art. Både infanteriet, marinen og luftvåbnet i den tyske hær var involveret i byggerierne. Overkommandoen havde udviklet en lang række bunkertyper – Regelbau -, som værnene kunne vælge mellem.
Arbejdet blev kontrolleret af Organisation Todt, som hyrede danske entreprenører til opgaven.

I sommeren 1942 introducerede man Regelbau 600-serien, som var en forenklet udgave af de tidligere typer. Fra september 1944 til februar 1945 byggede man i Skagen fem mandskabsbunkere med betegnelsen Regelbau 621. En af dem var bunkeren på Trindelvej.

Der blev udgravet ca. 1000 m3 jord, hvorefter bunkeren blev støbt af ca. 400 m3 beton armeret med 20 tons jern. Udgravningen foregik med skovl og trillebør, og hele arbejdet tog en god måneds tid, hvor 10-20 mand var beskæftiget. Regelbau 621 havde to indgange, et afgiftningsrum og en gassluse samt et rektangulært opholds- og soverum med ni køjer og en separat seng til en underofficer. I starten af 1945 var der 700 menige, ca. 100 underofficerer og syv officerer fra den tyske hær stationeret i Skagen. Når man tænker på, hvor tæt man var på krigsafslutningen, er det tvivlsomt, om bunkeren overhovedet er blev benyttet til sit egentlige formål. Fra 1950’erne til 2004 blev bunkeren benyttet af Civilforsvarsstyrelsen.